Støttepunkt Melland

Kystfort med 2 kanonbatteri bygget av tyskerne på Skardsøya i Aure kommune under Andre Verdenskrig.

Fortet ble bygget i 1943 av russiske krigsfanger, og skulle kontrollere skipsleia inn mot Trondheimsfjorden. Du kan fortsatt se konturene av bygningsmassen og jernbanen de lot bygge. Spennende å gå rundt i de gamle bunkerne. Området er godt merket. Benytt samme parkeringsplass ved Finnset som benyttes som utgangspunkt for turer til Jutulholet.

Ligger også under: