Jettegryter

Magalaupet

Magalaupet ligger i Drivdalen mellom Oppdal sentrum og Dovrefjell.