Aurora Borealis

Ønsker du å studere nordlys skal du reise til de nordlige deler av Nordland, Troms og Finnmark. Ingen andre andre steder i verden er mulighetene til å oppleve dette fascinerende fenomenet større. Spesielt er vintermånedene fra september til april gunstige grunnet mørketiden. Timene før midnatt en stjerneklar kveld med lite månelys i denne perioden er sjansene for å se nordlys svært gode.

Nordlys, polarlys eller Aurora Borealis (som betyr «morgenrøden i nord»), forekommer når store mengder av elektrisk ladde partikler (elektroner og protoner) fra solvinden treffer jordas atmosfære ved planetens nordlige magnetfelt med stor hastighet. Kollisjonen får gassene i atmosfæren til å lyse. Det hele skjer om lag 90-180 km over bakken. Partiklene blir trukket mot jordas magnetfelter både på den nordlige og sørlige halvkule. På den sørlige halvkule kalles fenomenet Aurora Australis eller sørlys.

Ligger også under: , ,