Vigelandsparken

Er Vigelandsparken norges mest besøkte attraksjon?

Det anslås at om lag en million mennsker besøker Vigelandsparken hvert år. Det er dog vanskelig å anslå korrekte besøkstall da det er gratis inngang og ingen tellesystemer.

Fakta om Vigelandsparken:

Vigelandsparken, arkitektonisk behandlet parkområde i Oslo, strekker seg fra Frogner-dammene til Vestre Gravlund, ca. 320 dekar. Omfatter broer og terrasser, fontene, labyrint og Monolitten, smijernsporter og et stort antall skulpturer i bronse og granitt. Området ble 1924 stilt til rådighet for plasseringen av Gustav Vigelands fontene, den endelige plan ble vedtatt av Oslo bystyre 1931. Foruten portene ved Kirkeveien omfatter anlegget følgende deler, regnet langs hovedaksen øst–vest:

1) Frognerbroen med 58 bronseskulpturer og 4 «øglegrupper» i granitt.

2) Barneplassen med 9 små barneskulpturer i bronse.

3) Rosehagen.

4) Labyrintplassen med fontenen.

5) Terrassene.

6) Monolittplatået med 8 smijernsporter, sirkeltrapper og Monolitten, en 17 m høy granittskulptur, utført 1924–43.

7) Vestplassen med Livshjulet (reist 1950) og terrassene.

En nord–sørgående tverrakse krysser hovedaksen gjennom fontenen. Den store gruppen Slekten ble i 1988 reist i tverraksens nordlige endepunkt. I sør ble Triangelstatuen reist 1996, ved Oslo bymuseum. Det siste tilskuddet til parken er statuen Overrasket, modellert og støpt i gips 1942, støpt i bronse og montert vest for broen ved utløpet av den nedre dammen 2002.

Kilde: Store Norske Leksikon

Ligger også under: ,