Løvebakken

Rett utenfor stortinget finner du steinskulpturene «Løvene på Løvebakken».

De 2 Løvene er hugd ut av den dødsdømte fangen Gulbrand Eriksen Mørstad (også kjent som Guldbrand i Lia). Mørstad ble senere benådet som takk for dette arbeidet. Skulpturene er laget etter modeller fra Christopher Borch og stod ferdige oppført i 1866. Ta turen innom skulpturene om du besøker Oslo.

Ligger også under: ,